Wednesday, 14 April 2010

Definasi Rangkaian


Sumber gambar dari en.Google

Rangkaian komputer bermaksud sumbungan dua atau lebih perkakasan komputer yang terpisah secara fizikal tetapi disambungkan secara operasinya. Rangkaian juga merupakan satu sistem perkongsian alat (pencetak dan CD-Rom), perisian, pertukaran maklumat dan komunikasi. Maklumat dapat dipindahkan dalam rangkaian melalui kabel, gelombang radio, pancaran infra merah atau satelit.

KEBAIKAN MENGGUNAKAN RANGKAIAN (NETWORKING)

1. Berkongsi Fail
  • Pengguna dapat berkongsi fail yang disimpan pada palayan (server) atau komputer pusat.
2. Memindahkan Fail
  • Memudahkan pemindahan fail yang disimpan dari satu komputer ke komputer yang lain.
3. Berkongsi Perisian (Aplication) dan mengurangkan kos
  • Memudahkan pengguna untuk berkongsi program aplikasi seperti Word, Lotus, Access dll. Dengan ini ia dapat mengurangkan kos dan memudahkan instalasi perisian.
4. Berkongsi data dan menjimatkan masa untuk memasukkan data
  • Data-data dapat dimasukkan serentak oleh dua atau lebih pengguna kedalam satu aplikasi. Pada masa yang sama juga pengguna yang lain dapat menggunakan data -data tersebut.
5. Berkongsi Pencetak, Pengimbas, CD-Rom dll
  • Pencetak atau CD-Rom yang terdapat pada sesebuah komputer dapat digunakan oleh semua pengguna yang mengunakan komputer lain.
6. Menggunakan Mel Elektronik (E-Mail)
  • Pengguna dapat menghatar memo dari satu komputer ke komputer yang lain.

by,No comments:

Post a Comment