Friday, 16 April 2010

Jenis LAN


Sumber gambar dari en.Google

Terdapat dua jenis Rangkaian Kawasan Setempat (LAN) iaitu:

1. Pengguna dan pelayan (Client-server)
  • Jenis LAN ini terdiri daripada sebuah komputer pelayan (Server) untuk melayan komputer lain yang bertindak sebagai pengguna (Client). Komputer pelayan akan menjalankan pengurusan pusat(Centralized) untuk melayan pengguna-pengguna dari segi perkongsian perisian aplikasi, data, pencetak dll. Pelayan biasanya berkuasa tinggi.
  • Jenis-jenis palayan:
* Pelayan fail (Fail server)- Menyimpan perisian dan data.
* Pelayan data (Database server)- Menyimpan data sahaja.
* Pelayan cetak (Print server)- Mengawal satu atau lebih pencetak.
* Pelayan fax (Fax server)- Menguruskan penghataran fax.
* Pelayan mel (Mail server)- Menguruskan e-mail.


Sumber gambar dari en.Google

2. Antara pengguna-pengguna (Peer to peer)
  • Sistem ini tidak melibatkan komputer palayan. Ia membenarkan perkongsian alat dan fail. Setiap komputer dapat mengirim, menerima dan memproses fail data kerana setiap komputer mempunyai potensi yang sama. Contoh NOS ialah AppleShare dan Windos for Workgroups, Windows 95 dan Windows 98.
by,No comments:

Post a Comment